Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
  • Banner 4
  • Banner 2
  • Banner 5
  • Banner 1
  • Banner 6

Aktuality

Pozvánka

na valnou hromadu ABEGU, a.s.,

která se koná dne 30. listopadu 2018 v 10 hodin v kanceláři JUDr. Evy Krejcarové na adrese Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 - Hradčany

 

Pořad jednání:

1)  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2)  Přeměna listinných akcií na zaknihované akcie.

3)  Změna stanov v souvislosti se změnou formy akcií.

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Jaroslav Marek

                                                                                  předseda představenstva

Posunout nahoru