Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
  • Banner 1
  • Banner 3
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4

Aktuality

Pozvánka

na valnou hromadu ABEGU, a.s.,

která se koná dne 30. listopadu 2018 v 10 hodin v kanceláři JUDr. Evy Krejcarové na adrese Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 - Hradčany

 

Pořad jednání:

1)  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2)  Přeměna listinných akcií na zaknihované akcie.

3)  Změna stanov v souvislosti se změnou formy akcií.

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Jaroslav Marek

                                                                                  předseda představenstva

Pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu ABEGU, a.s.

VaV EDMET

leden/červen 2015

Tunel Blanka

květen 2015

JE Dukovany LTO

duben/květen 2015

JE Dukovany LTO

březen/duben 2015

Tunelový komplex Blanka

Leden 2015

EMC na JE Dukovany

Leden 2015

JE Dukovany LTO

prosinec 2014

Nedestruktivní diagnostika potrubních úseků

prosinec 2014

VaV centrum ABEGU

listopad 2014

Posunout nahoru