Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
 • Banner 6
 • Banner 3
 • Banner 1
 • Banner 7
 • Banner 4

Diagnostika metalických trubek

Pro diagnostiku metalických trubek používá společnost ABEGU metodu EDMET, která byla vyvinuta v průběhu několikaleté činnosti oddělení výzkumu a vývoje. Hlavní výhodou metody EDMET je, že umožňuje diagnostiku i trubek nepřístupných, zakopaných v zemi nebo uložených v betonu. Účelem diagnostiky metalických trubek je zjistit jejich aktuální stav a v případě dlouhodobého sledování také trend degradačních změn. To umožňuje predikci poruch a slouží jako podklad pro prediktivní údržbu. Pro měření jsou využívány elektromagnetické principy doplněné o některé materiálové zkoušky. Na základě okrajových podmínek pak jsou vždy zvoleny konkrétní kombinace zkoušek a měřicích postupů. Výhodou metody je schopnost diagnostikovat úsek trubky dlouhý od 20 do 100 m jako celek stejně jako najít lokální nehomogenity (především u nadzemních vedení). V současné době jsou vyvíjeny další metody pro vyhledávání lokálních poruch u trubek uložených v zemi. Metody jsou nedestruktivní a umožňují provádět diagnostiku za provozu. Pro diagnostiku tohoto typu nejsou dosud žádné normy, nicméně postupy spočívají v měření proudů, napětí a elektromagnetických polí, které jsou v ABEGU akreditovány.

Přehled činností:

 • analýza průměrné zbytkové tloušťky stěny trubky - pro zakopaná i nadzemní potrubí
 • diagnostika zakopaných potrubí (uložených v zemi) - jedním měřením je diagnostikován úsek dlouhý od 20 do 100 m
 • diagnostika poškození izolace u zakopaných potrubí
 • diagnostika nadzemních potrubí - umožňuje vše co diagnostika zakopaných potrubí, navíc umožňuje detekovat lokální změny


Výhody metody EDMET

 • univerzální
 • nedestruktivní
 • aplikovatelná za provozu na propojených a zokruhovaných vedeních
 • nevyžaduje vypouštění media (pokud se vodivost přepravovaného media neblíží vodivosti železa)
 • aplikovatelná na různé průměry a tloušťky stěn
 • umožňuje diagnostiku zakopaných trubek 
 • výsledek nemá pouze lokální charakter - vypovídá o stavu 20 až 100 m potrubí dle měřené délky
 • umožňuje diagnostiku samostatných úseků nebo porovnávat úseky stejného vedení mezi sebou
 • efektivní (více informací z jednoho měření - komplexní informace)
 • modifikovatelná dle zadání, resp. okrajových podmínek
 • u zakopaných potrubí umožňuje predikci poruch na základě výsledků měření a matematického modelu
 • umožňuje vyhledávat poruchy izolace
 • umožňuje archivaci dat a doplňování o výsledky měření jinými metodami
 • umožňuje predikci zbytkové životnosti trubek


Využití metody:

 • vodovody a kanalizace
 • chemické závody 
 • elektrárny
 • výtopny
 • podniky využívající chladicí vodu

Odpovídající normy

Posunout nahoru