https://wellreplicas.to/ usa quest for pattern stack from the contemporary design.https://jimmychoo.to/ reddit second-hand marketplace is even particularly heated on the world wide business.https://www.stellamccartneyreplica.ru rolex provides for us the idea of available free time.https://www.kinomania.to/,the precision and reliability of the watches.https://www.omega.to/ rolex is one representative of superb watchmaking crafts.the world-famous watch provides rolex swiss audemarspiguetwatch.to.who sells the best ρολογια rolex αντιγραφα takes in a number of individuals.

EMC
Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
 • Banner 2
 • Banner 5
 • Banner 4
 • Banner 7
 • Banner 1

EMC

Elektromagnetická kompatibilita
V oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) nabízí ABEGU komplexní zajištění EMC od vypracování EMC konceptu až po zajištění požadované rezervy kompatibility.

Přehled činností

 • vypracování EMC konceptu, programů zkoušek a zkušebních postupů
 • měření elektromagnetického prostředí
 • měření elektromagnetického vyzařování
 • zkoušky odolnosti proti elektromagnetickému rušení
 • hodnocení rezervy kompatibility
 • návrh úprav pro zajištění rezervy kompatibility


Vypracování EMC konceptu, programů zkoušek a zkušebních postupů
EMC koncept je nezbytný pro nové stavby a pro záměnu stávajících řídicích systémů nebo jejich částí. Programy s metodikou a zkušebními postupy nebo pouze zkušební postupy jsou nezbytné pro provozní zkoušky a specifikaci jejich konkrétních pracovních postupů, metod, přístrojů, zkušebních úrovní, kritérií a měřených rozhraní. Tyto dokumenty jsou základem pro jednání s dodavateli systémů nebo schvalování, příp. dokladování, výsledků zkoušek u nadřízených orgánů v případě jaderných elektráren.


Měření elektromagnetického prostředí
Měření elektromagnetického prostředí zahrnuje jak měření elektromagnetických polí, tak měření instalačních podmínek.

 • měření intenzity elektromagnetických polí
 • měření kvality napájecí sítě
 • harmonické analýzy napětí a proudu
 • měření krátkodobých přechodových jevů včetně jejich frekvenční analýzy
 • dlouhodobé registrační měření krátkodobých přechodových jevů analyzátory rušení
 • měření vazební impedance a stínicí účinnosti kabelů
 • měření stinicí účinnosti kabelových žlabů, stínicích trubek a ohebných hadic
 • měření elektrostatických vlastností podlah

Odpovídající normy


Měření emisí elektromagnetického rušení

 • laboratorní měření emisí (rádiového rušení) v bezodrazové komoře
 • provozní měření emisí (rádiového rušení) u zákazníka
 • měření blízkých elektromagnetických polí v laboratoři nebo u zákazníka
 • měření rušivého svorkového napětí v laboratoři nebo u zákazníka
 • měření emisí harmonických proudů v laboratoři nebo u zákazníka

Odpovídající normy


Zkoušky odolnosti proti elektromagnetickému rušení

 • laboratorní zkoušky odolnosti v akreditované laboratoři
 • zkoušky EMC prováděné v provozu u zákazníka

Odpovídající normy

Hodnocení rezervy kompatibility
Hodnocení rezervy kompatibility se provádí na základě porovnání výsledků zkoušek elektromagnetického prostředí a zkoušek odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Pro zajištění rezervy kompatibility je přitom nezbytné, aby úroveň odolnosti zařízení byla vyšší než úroveň okolního elektromagnetického prostředí.  

Návrh úprav pro zajištění rezervy kompatibility
Problém s elektromagnetickým rušením se projeví v případě, že odolnost zařízení je nižší než úroveň okolního rušení. V takovém případě je třeba najít řešení, jehož aplikací bude zajištěna požadovaná rezerva kompatibility. Pro nalezení řešení jsou nezbytná správná vstupní data. Jejich získání je první podmínkou úspěšných výsledků, ale v provozních podmínkách je to často obtížné nebo časově náročné. Zaměstnanci ABEGU mají s touto činností velké zkušenosti a mohou nabídnout maximálně efektivní postup pro rychlé najití optimálního řešení. Postupy jsou založeny na:

 • studium projektu
 • prohlídka na místě
 • příprava měření
 • provozní měření 
 • laboratorní simulace
 • analýza dat
 • volba optimálního řešení pro zajištění rezervy kompatibility a správné funkce zařízení 
 • ověření řešení v laboratoři nebo v provozu
 • vypracování závěrečné technické zprávy
Posunout nahoru