Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
  • Banner 2
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 7
  • Banner 3

O zkušebně/Oblasti zkoušení

Zkušební laboratoř ABEGU, a.s., ZKUŠEBNA, vznikla v roce 1997 jako samostatné oddělení společnosti ABEGU. V roce 1997 byly zahájeny přípravy na proces akreditace podle normy ČSN EN 45001. V r. 1998 byla Zkušebna úspěšně akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1184. Od roku 2001 je laboratoř akreditována podle současně platné normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Z počátku byla laboratoř akreditována pouze pro provádění zkoušek odolnosti vůči elektromagnetickému rušení. K těmto zkouškám postupně přibylo měření emisí elektromagnetického rušení, měření elektrických parametrů kabelů, zkoušky elektrické bezpečnosti, zkoušky metalických trubek a jako poslední zkoušky vlivů prostředí.

Zkušební laboratoř disponuje vlastními prostory včetně bezodrazové komory. Služeb zkušební laboratoře využívají zejména firmy ze severočeského regionu, a to jak pro konečné zkoušky spojené s vystavením protokolu, tak i pro zajištění zkoušek v procesu vývoje svých výrobků. Své zákazníky má však laboratoř po celém území ČR i v zahraničí. Ti využívají zejména schopnost laboratoře vycestovat s potřebnou zkušební technikou a požadované zkoušky realizovat v provozu u zákazníka.

Posunout nahoru