Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
  • Banner 1
  • Banner 4
  • Banner 7
  • Banner 2
  • Banner 3

Profil

Akciová společnost ABEGU byla založena v Tanvaldě v r. 1991. Sídlo společnosti bylo v r. 2009 přemístěno do Desné z důvodu rozšíření laboratoří pro výzkum a vývoj.
Činnost společnosti je zaměřena na technickou konzultační pomoc a služby pro oblast energetiky v následujících oblastech:

  • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • diagnostika metalických trubek 
  • diagnostika kabelů 
  • elektrická bezpečnost
  • vlivy prostředí


Od roku 1995 je ve společnosti zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. Součástí společnosti je i akreditovaná zkušební laboratoř s ref. číslem 1184, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci již od r. 1998. Rozsah akreditace je pro oblast elektromagnetické kompatibility, zkoušky kabelů, metalických trubek, elektrické bezpečnosti a klimatických vlivů. Systém managementu je popsán v příručce kvality, která je k dispozici u managera kvality v sídle společnosti.

Posunout nahoru