Abegu.cz Abegu.com Abegu.eu
+420 483 394 427
  • Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 7
  • Banner 5
  • Banner 4

Zkoušky kabelů

 

Zkoušky kabelů - přehled zkoušek

Norma

Název

ČSN EN 60811-1-1

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

ČSN 34 7010-82

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

ČSN EN 50289-1-2

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

ČSN EN 50289-1-3

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑3: Elektrické zkušební metody - Elektrická pevnost

ČSN EN 50289-1-4

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance

ČSN EN 50289-1-5

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑5: Elektrické zkušební metody - Kapacita

ČSN EN 50289-1-6

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti

ČSN EN 50289-1-7

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření

ČSN EN 50289-1-8

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑8: Elektrické zkušební metody - Útlum

ČSN EN 50289-1-9

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (útlum podélného nevyvážení proti zemi na blízkém konci, útlum podélného nevyvážení proti zemi na vzdáleném konci)

ČSN EN 50289-1-10

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1‑10: Elektrické zkušební metody - Přeslech

ČSN EN 50289-1-11

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

ČSN EN 50289-1-12

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost

ČSN EN 55017

Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC

 

 

Posunout nahoru